สิ่งกีดขวางที่ได้รับคัดเลือกจากเลือดเข้าสู่สมอง

ชิ้นส่วนโปรตีนที่เข้าสู่สมองหลังจากถูกกลืนเข้าไปสามารถลดการเสื่อมของความทรงจำในหนูที่รักษา ได้มาจากการแยกโปรตีนในถั่วเหลืองโมเลกุลของหน่วยความจำที่มีผลต่อความจำถูกจัดเป็นเพราะมันมีเพียงสองหน่วยการสร้างโปรตีนที่เรียกว่ากรดอะมิโน ความแปลกใหม่เกี่ยวที่ใช้ในการศึกษาคือปัจจุบันเป็นที่รู้จักเพียงอย่างเดียวที่ทำให้การเดินทางจากกระเพาะอาหาร

ไปจนถึงสมองยังคงเหมือนเดิมนอกเหนือจากความเป็นไปได้ที่จะถูกย่อยสลายในระหว่างการย่อยอาหารแล้วเปปไทด์ก็เผชิญกับความท้าทายในการข้ามสิ่งกีดขวางที่ได้รับคัดเลือกจากเลือดเข้าสู่สมอง ในขณะที่การศึกษาก่อนหน้านี้ของเราเป็นคนแรกที่ระบุ dipeptide ที่สามารถทำการเดินทางได้ แต่การศึกษาใหม่ของเราแสดงให้เห็นว่ามันสามารถส่งผลกระทบต่อความทรงจำในหนูได้